07 september 2016

Beleggen: de 13 grootste valkuilen

FiscAlert september 2016 | jrg 22 nr 7 | p.27-29

sparen & beleggen

Beleggen: de 13 grootste valkuilen

Beleggers worden vaak gedreven door emoties zoals hebzucht en angst, wat verstandig en verantwoord beleggen in de weg staat. Wat kan er allemaal misgaan?


1 Slecht voorbereid beginnen
Zoals de achttiende-eeuwse staatsman, filosoof en schrijver Benjamin Franklin al zei: ‘An investment in knowledge always pays the best interest’. Ook voor beleggen geldt dat een goede kennisachtergrond essentieel is. Het beste advies als u met beleggen wilt beginnen? Lezen, lezen en nog eens lezen. Haal om te beginnen Beleggen voor Dummies in huis. Oriënteer u goed, lees de prospectussen en aanverwante informatie goed, sla google niet over en houd uzelf voor: bij twijfel niet doen!

2 Niet eerst het risicoprofiel bepalen
Veel beleggers beginnen met het verdelen van de portefeuille. Fout. U moet altijd beginnen met het bepalen van uw risicoprofiel. Heeft u beleggingservaring? Wat is uw horizon? Waar heeft u het geld straks voor nodig: voor uw pensioen, om uw hypotheek af te lossen, voor de studie van de (klein)kinderen of zomaar? En, niet onbelangrijk: ligt u — of, erger nog, uw wederhelft — wakker van dalende koersen? Zo ja, zet uw geld dan maar liever op een (internet)spaarrekening en/of een spaardeposito. Dat is goed voor een gezonde nachtrust. En voor uw relatie...

TIP: Doe de risicoprofieltest op www.fiscalert.nl ➤ calculatoren.


3 Niet zorgen voor een goede vermogensverdeling