09 januari 2017

Beoordeel zelf uw beleggingsproduct

FiscAlert januari 2017 | jrg 23 nr 1 | p.18-19

sparen & beleggen

Beoordeel zelf uw beleggingsproduct

Sommige beleggingsproducten zijn goed, andere verre van dat. Maar hoe kom je daar nu achter? Wij laten u met deze checklist zien waar u vooral op moet letten.

Wie regelmatig FiscAlert leest, weet dat goed gespreid beleggen in een wereldindex en/of in een goed presterend beleggingsfonds onze voorkeur heeft. Maar door de huidige lage spaarrente is (bijna) iedereen op zoek naar beter renderende alternatieven voor de spaarrekening. Met deze handige checklist, waarin we Kapé Breukelaars lessen uit de rubriek Op de deurmat van de afgelopen 13 jaar hebben verwerkt, laten we u zien waar u vooral op moet letten.

o oriënteer u altijd goed
Het lijkt een open deur, maar u zult ze de kost moeten geven die zich met de ogen dicht in het diepe storten. Oriënteer u altijd goed, stel vragen, en vooral: doe het allemaal vóórdat u instapt, anders is het te laat. Blijft het, ook ná uitleg, vaag en ingewikkeld? Stap niet in!

o gebruik je gezonde boerenverstand
Voor de rubriek Op de deurmat introduceerde Kapé Breukelaar de zogenaamde ‘gezond-boeren-verstand-factor’. Bij elk product vraagt hij zich af wat het realiteitsgehalte van een aanbieding is. Als u een aanbieding analyseert, moet u zich namelijk direct afvragen wat de aanbieder eigenlijk van plan is met uw inleg. Daar hoeft u geen hoogleraar economie voor te zijn. U kunt al veel kaf van het koren scheiden door simpelweg een aanbieding door te rekenen. De aanbieder van een financieel product is geen filantropische instelling. De beste vraag om uzelf te stellen is dan ook de volgende: ‘Als dat product werkelijk zo geweldig is, waarom komen ze dan bij mij en doen ze het niet zelf, gewoon met eigen geld en desnoods gefinancierd door een bank?’