10 oktober 2017

(Be)sparen buiten box 3

FiscAlert oktober 2017 | jrg 23 nr 8 | p.20-23

[In dit artikel is het regeerakkoord niet verwerkt. Dat kan ook niet, want de concrete plannen zijn nog niet bekend. De belastingdruk in box 3 is daardoor volgend jaar mogelijk iets anders dan hier vermeld maar de lijn van het verhaal blijft hetzelfde.]

sparen & beleggen

(Be)sparen buiten box 3

Heeft u veel spaargeld met weinig rendement? Dan kunt u volgend jaar heel veel belasting besparen. Daar moet u wel het één en ander voor doen.

Box 3, hoe zat het ook alweer? U betaalt belasting — 30 procent — over een door de overheid bepaald fictief rendement, ongeacht de werkelijke rendementen die u over uw vermogen behaalt. Tot 2017 was dat 4 procent — gezien de rentes op spaartegoeden en staatsobligaties van de laatste jaren een aanname die van weinig realiteitszin getuigde. Nu is het nauwelijks beter. De percentages zijn nu afhankelijk van het vermogen: hoe hoger het vermogen, des te hoger de fictieve rendementen. Al worden ze iets naar beneden bijgesteld, per 2018 worden we nog steeds geacht 2,65 tot 5,38 procent rendement te behalen.
Aan de belasting die u over uw box 3-vermogen van 2017 moet betalen, valt weinig meer te veranderen. Maar u heeft voor 2018 nog even de tijd — tot 1 januari — om uw box 3-vermogen te optimaliseren.

Belastingdruk
Volgend jaar wordt van uw zuurverdiende spaarcentjes (althans dat deel dat boven het heffingsvrije vermogen ligt) 30 procent belasting geheven over die 2,65 tot 5,38 procent. Van uw vermogen boven de vrijstelling gaat dus 0,8 tot 1,61 procent naar de schatkist. Dat is aanzienlijk meer dan u aan rente op uw spaargeld bij de bank kunt krijgen. Het gevolg is dat de belastingdruk op de rendementen die het box 3-vermogen genereert bij spaarders hoger zal zijn dan 100 procent. Met andere woorden: door de belasting in box 3 teren we in op ons vermogen (zie het kader ‘Uw belastingdruk in box 3’).
Die belastingdruk kunt u fors verlagen, en wel door uw spaartegoeden onder te brengen hetzij in een ‘Spaar-BV’, hetzij in een zogenaamd ‘fonds voor gemene rekening’. Omdat u uw vermogen verhuist naar box 2 betaalt u geen belasting meer in box 3. Wel krijgt u daardoor te maken met vennootschaps- en inkomstenbelasting in box 2, maar die zijn samen vaak lager dan de box 3-belasting: per saldo betaalt u 40 procent van het werkelijke rendement aan de fiscus. Bij een spaarrente van 0,3 procent hoeft u slechts (40% x 0,3% =) 0,12 procent belasting te betalen. Dat is een stuk minder dan de eerder genoemde 0,8 tot 1,61 procent van box 3.
Voordat we beide mogelijkheden wat beter gaan bekijken, eerst een waarschuwing: begin er niet aan als u niet ten minste 200.000 euro aan spaargeld heeft: er gaat wel wat tijd en ook wat geld in zitten en dat moet u kunnen terugverdienen. Maar bij substantiële spaarbedragen heeft u de kosten vaak al na een jaar méér dan goedgemaakt.


SPAAR-BV