08 september 2022

De (on)zin van lifecycle-beleggen

FiscAlert september 2022 | jrg 28 nr 7 | p.26-29


sparen & beleggen

De (on)zin van lifecycle-beleggen

De afgelopen jaren kwamen steeds meer financiële instellingen met (verbeterde) life-cycle-beleggingsproducten op de markt. De verwachting is dat dit aanbod de komende jaren verder toeneemt. Life-cycle-beleggen klinkt minder risicovol, persoonlijker, veiliger en eenvoudiger dan gewoon beleggen. Maar is dit wel zo? 

Tekst: Ramón Wernsen:


Life-cycle-fondsen, ook wel bekend als target-date-fondsen, zijn beleggingsstrategieën waarmee u vermogen kunt opbouwen voor een specifiek doel tegen een vooraf vastgelegde einddatum. Het opbouwen van pensioen is het meest voorkomende doel waarvoor deze beleggingsstrategie wordt ingezet. Dit komt omdat binnen bepaalde pensioencontracten, de zogeheten beschikbare premieregelingen, werknemers verplicht zijn om hun pensioenpremies te beleggen op basis van het life-cycle-principe. Zo hebben meer dan een miljoen werknemers een pensioenregeling waarbij gebruik wordt gemaakt van een life-cycle-strategie. En dit aantal zal met vele miljoenen stijgen als de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen ingaat. Dat is waarschijnlijk op 1 januari 2023 het geval. Met de komst van deze nieuwe wet worden alle pensioenregelingen een soort van beschikbare premieregelingen waarbij het beleggingsrisico wordt verlegd van de pensioenuitvoerder naar de deelnemers, naar u dus.

Opkomst van doelbeleggen