13 mei 2014

De risico’s van sparen

FiscAlert mei 2014 | jrg 20 nr 5 | p.12-14

sparen & beleggen

De risico’s van sparen

Denkt u dat het geld op uw spaarrekening alleen maar kan groeien? Mis. Want de inflatie ligt op de loer en de fiscus pikt graag een graantje mee. En dan is er altijd nog die kleine kans dat de spaarbank op de fles gaat.

Net als de meeste Nederlanders zijn we opgevoed met het idee dat sparen bij een bank een aantrekkelijke en risicoloze manier is om ons geld op te bergen. Dat idee is inmiddels een klein beetje aan herziening toe. Ook al heeft spaargeld geen last van plotselinge koersdalingen en is de rente van de bank altijd hoger dan wat de oude sok of het matras oplevert, het is nog maar de vraag of u er veel mee opschiet door uw vermogen op een spaarrekening te parkeren.

Laagste punt
Tussen maart 2013 en maart 2014 bedroeg de gemiddelde spaarrente 1,54 procent, inclusief de rente op spaardeposito’s die altijd een wat hogere rente geven. Dat is het laagste punt ooit sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek de rente bijhoudt. In 1993 was de gemiddelde spaarrente nog 3,46 procent (zie ook het kader ‘Spaarrente sinds 1993’). Bij de grootbanken ABN, ING en Rabobank variëren de spaarrentes bij spaarrekeningen zonder voorwaarden momenteel tussen 1,1 en 1,25 procent. Bij dergelijke spaarrentetarieven verdient u geen geld, maar verliest u. Dat heeft twee oorzaken: de fiscus en de inflatie.

Fiscus