14 september 2011

De vele voordelen van banksparen

FiscAlert september 2011 | jrg 17 nr 7 | p.15-17

sparen & beleggen

De vele voordelen van banksparen

Banksparen is bedoeld als fiscaal vriendelijk alternatief voor de — vaak te dure — lijfrente- en kapitaalverzekeringen. Wanneer is banksparen voor u gunstig en waar moet u op letten?

Steeds meer mensen gaan banksparen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eind 2010 bedroeg het bankspaartegoed zeven miljard euro, ruim tweeëneenhalf maal zoveel als een jaar eerder. Dat is niet zo verwonderlijk. Banksparen — ingevoerd in 2008 om de monopoliepositie van de verzekeraars te breken op het gebied van fiscaal vriendelijke pensioen- en spaarproducten — is namelijk een prima alternatief voor de vaak veel duurdere lijfrente- en kapitaalverzekeringen.

Wat is het?
Banksparen is niet meer of minder dan een geblokkeerde rekening waarop een vaste danwel variabele rente wordt vergoed. Er bestaat ook een beleggingsvariant van de bankspaarrekening waarvoor precies dezelfde fiscale regels gelden. Fiscaal vriendelijk banksparen is al enkele jaren mogelijk voor een aanvulling op het pensioen en voor het opbouwen van kapitaal voor de aflossing van de hypotheek op de eigen woning. Sinds 2010 mogen ook de gouden handdruk en geld dat bedoeld is voor de uitvaart op een bankspaarrekening worden gestort. Voor bijvoorbeeld afkoop van alimentatie in de vorm van een lijfrente zijn we nog steeds aangewezen op de verzekeraars, maar ook dat gaat mogelijk in de toekomst veranderen.