10 januari 2023

DOE-HET-ZELF: Het risicoprofiel

FiscAlert januari 2023 | jrg 29 nr 1 | p.29


DOE-HET-ZELF

Het risicoprofiel

Veel financiële zaken kun je prima zelf regelen, zonder adviseur en tegen lage kosten. Elk nummer geeft Kapé Breukelaar u praktische financiële Doe-Het-Zelf tips.


Wie als Doe-Het-Zelver gaat beleggen, moet eerst nadenken over het doel van het opbouwen van een beleggingsportefeuille. Doelen maken het mogelijk een plan te maken waarin duidelijk wordt wanneer er weer geld onttrokken moet worden. Beleggingsdoelen zijn bijvoorbeeld eerder stoppen met werken, een aanvulling op het pensioen realiseren, kinderen helpen bij het kopen van een huis of zelf een tweede huis aankopen. Veel doelen liggen in de toekomst, en de termijn waarop het doel behaald moet worden, is essentieel voor uw risicoprofiel.
Mijn startpunt is eenvoudig: geld dat u binnen 10 jaar weer nodig heeft, moet u niet meer risicodragend beleggen. Wie van nature risicomijdend is, bouwt nog wat meer veiligheid in. Daarover verderop meer.