10 mei 2022

Duurzaam rendement? Ja graag!

FiscAlert mei 2022 | jrg 28 nr 5 | p.25-27


sparen & beleggen

Duurzaam rendement? Ja graag!

Duurzaam beleggen is niet alleen ‘in’, het levert rendementen op die het traditionele bedrijfsleven naar de kroon steekt. Maar hoe kom je die duurzame bedrijven op het spoor?

Tekst: Loege Schilder


Van oudsher is de (spaar)rente een compensatie voor de inflatie op vermogen. De laatste jaren was de rente weliswaar minimaal, maar de inflatie was dat ook zodat het geld op onze spaarrekeningen zijn waarde redelijk behield (we hebben het even niet over de box 3-heffing!).
Inmiddels hebben we wel een probleem. De rente is nog steeds minimaal en bij grotere bedragen moeten we sinds een tijdje zelfs rente betalen, maar de inflatie is wel hard gestegen. Het begon met het handelsconflict tussen de VS en China. Daarna kwam corona, waardoor het vervoer van goederen uit het Verre Oosten tijdelijk stilviel en productieketens ontregeld werden. Nu is daar nog de oorlog in Oekraïne bijgekomen, waardoor veel onzekerheid is ontstaan over de levering van olie en gas en agrarische basisproducten zoals graan en zonnebloemolie.
Tussen maart 2021 en maart 2022 ging het gemiddelde prijspeil 12 procent omhoog, waarbij energie de grootste boosdoener was. Met dergelijke inflatiepercentages krimpt de koopkracht van het geld in onze portemonnees in een rap tempo. Wat kunnen we daaraan doen?

Financieel èn duurzaam rendement
Het antwoord zal u misschien verbazen, maar dat is: ga duurzaam beleggen. Tot niet zo lang geleden was de heersende leer dat duurzaam rendement ten koste ging van financieel rendement. Die mythe is in 2015 duurzaam ontkracht. In dat jaar verschenen, onafhankelijk van elkaar, twee metastudies die het effect van een duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering op het beleggingsresultaat hadden onderzocht (een metastudie geeft een overzicht van een groot aantal eerdere studies en onderzoeken). De conclusie van beide studies: aandacht voor duurzaamheid draagt gemiddeld genomen bij aan een beter rendement bij een lager risico!

☛ U kunt dat zelf ook constateren door te kijken naar de MSCI World Socially Responsible Investing index (MSCI World SRI). Deze index neemt alleen large- en midcap aandelen van bedrijven met de beste ESG-ratings en sluit bedrijven uit die producten leveren met negatieve sociale of milieu-effecten. De laatste jaren scoort deze index telkens beter dan de ‘gewone’ MSCI World index. Het is dus mogelijk om te beleggen op een manier die goed is voor uw portefeuille èn voor de wereld.


Minder fossiel