01 oktober 2012

Gouden Deurmat 2012

FiscAlert oktober 2012 | jrg 18 nr 8 | p.19-22

Gouden Deurmat 2012

Net als in voorgaande jaren vragen we onze abonnees wederom hun kostbare stem in de strijd te gooien. Wie biedt het beste financiële product? En wie het slechtste? Kies de winnaar van de Gouden en Kale Deurmat 2012!

Tekst: Kapé Breukelaar

Het was opnieuw een bewogen jaar in beleggersland. De eurocrisis liet zulke diepe sporen na dat veel kopschuw geworden beleggers steeds vaker mogelijkheden zoeken hun geld weg te zetten buiten de eurozone. Daar is helemaal niks mis mee — spreiding is de beste remedie als het gaat om het onder controle houden van financiële risico’s —, maar de crisis had ook tot gevolg dat de toestroom van nieuwe financiële producten nogal beperkt was. Toch is het nog steeds geen probleem mijn deurmat iedere maand goed gevuld te krijgen, niet in de laatste plaats dankzij de trouwe lezers die mij tippen telkens wanneer er iets op hun deurmat valt wat mijn belangstelling zou kunnen wekken.