05 oktober 2013

Gouden Deurmat 2013

FiscAlert oktober 2013 | jrg 19 nr 8 | p.19-21

sparen & beleggen

Gouden Deurmat 2013

En weer is de FiscAlert-lezer aan zet: wie biedt het beste financiële product en neemt de Gouden Deurmat 2013 mee naar huis? Stem mee en bepaal de winnaar.

Tekst: Kapé Breukelaar

Mijn rubriek Op de deurmat bestaat inmiddels bijna tien jaar. Sinds 2004 heb ik dus bijna 400 financiële producten door mijn handen laten gaan en voorzien van een persoonlijk oordeel. Dat doe ik ieder nummer overigens met veel plezier, aangespoord door mijn trouwe lezersschare die me met grote regelmaat nieuwe inspiratie stuurt. Dank daarvoor en blijf vooral uw prospectussen en folders sturen naar deurmat@fiscalert.nl of FiscAlert - ‘Op de deurmat’, Postbus 10209, 1001 EE Amsterdam.
Net als elk jaar mag u ook dit keer kiezen uit drie financiële producten, elk met een eigen karakter. De selectie van de genomineerden was dit jaar extra lastig, want er was een bovengemiddelde oogst aan producten met vier en vijf F’jes. Van de veertig producten die ik de afgelopen twaalf maanden beoordeelde, kregen er drie de hoogste beoordeling en maar liefst zestien stuks een mooie vier F’jes. De complete lijst lijst vindt u elders op deze pagina’s.

Waarschuwing
Een waarschuwing is wel op z’n plaats, want sommige lezers zien in mijn beoordelingen een koopaanbeveling. Dat moet ik nadrukkelijk nuanceren. Zelfs al heeft een product 5 F’jes, het is nog maar helemaal de vraag of het bij uw beleggingsprofiel past. En als het al zou passen, dan is ook de procentuele weging van zo’n belegging binnen de portefeuille een punt van aandacht. Wat u met mijn beoordeling doet, is dus voor eigen rekening en risico.
Dat zeg ik met een reden: een positieve beoordeling heeft namelijk lang niet altijd voorspellende waarde, zo is gebleken. Onlangs nog kreeg ik een bericht van een lezer die in 2009 de Robeco Multi Market Obligatie (toen winnaar van de Gouden Deurmat) had aangekocht en met lede ogen moest aanzien hoe de koers ervan met zo’n 13 procent (sinds de start) daalde. Deze lezer vroeg mij waarom ik dit product ooit positief heb kunnen beoordelen. Ik moest de tekst er weer even op naslaan, maar gelukkig kwam ik erachter dat ik vrij expliciet had gewezen op de risico’s. De combinatie van een eindwaardegarantie en ‘speelgeld’ kan ertoe leiden dat het speelgeld opraakt en er feitelijk alleen nog een veilig — maar weinig renderend — deposito resteert. Gezien de goede prestaties van de eerdere Multi Market obligaties kwam ik echter toch tot de beoordeling 4 F’jes. Helaas is er van het speelgeld van deze laatste Multi Market obligatie weinig meer over (minder dan 4 procent van de actuele waarde) waardoor de kans op een mooi rendement in de toekomst vrijwel nihil is.
Ook BNP Paribas Obam, in 2007 winnaar van de Gouden Deurmat na een lange periode van briljante prestaties, heeft sindsdien ten opzichte van de wereldindex waarmee het fonds de eigen prestaties vergelijkt, een behoorlijk steekje laten vallen. De scherpe en afwijkende keuzes die het fonds jarenlang zo succesvol maakten, bleken nu een brug te ver. Het zijn maar twee voorbeelden, maar ze tonen eens temeer aan dat u mijn beoordeling vooral niet als beleggingsadvies moet lezen. Vorm uw eigen mening, bepaal zelf of het product bij u past... Mijn rubriek kan daarbij aanknopingspunten bieden, maar dat is het dan ook.

Negatief
Helaas (of gelukkig, het is maar hoe je het bekijkt) is de voorspellende waarde van de meeste van mijn negatieve beoordelingen een stuk beter. In januari dit jaar kwamen de vastgoedcertificaten van NLSV aan bod en die riepen zoveel vragen op dat ik ze het predicaat ‘ongelezen weggooien’ (één F’je) moest meegeven. Op 15 april dit jaar vond een inval van de Fiod plaats na een tip van de AFM. De verdenking was dat niet alle gelden van beleggers ook daadwerkelijk werden belegd. Op 30 mei werd het faillissement uitgesproken door de rechtbank in Rotterdam. Uit het faillissementsverslag is op te maken dat de directie ruim vier ton van de ingelegde gelden voor privé-uitgaven heeft gebruikt. Dus ook als u uw wenkbrauw optrekt bij bepaalde aanbiedingen, stuur ze naar onze (virtuele) brievenbus.

Kale Deurmat
De grote afwezigen dit jaar zijn de genomineerden voor de Kale Deurmat, en dat heeft een puur praktische reden: er zijn veel zeer slechte producten op de markt die tegen de tijd dat de nominatie bekend wordt gemaakt alweer van het toneel zijn verdwenen. Het aanbieden van een Kale Deurmat is dan onmogelijk. Bovendien zitten tussen de genomineerden soms grappenmakers die menen dat ze mij op persoonlijke titel voor de rechter moeten dagen. Dat heeft me het afgelopen jaar erg veel tijd gekost, en FiscAlert erg veel geld. Dat geld gebruiken we liever voor positieve zaken. Overigens heb ik glansrijk gewonnen, maar dit terzijde.

Individueel
Met grote regelmaat krijg ik het verzoek om een individuele beoordeling te geven over een product. Op dergelijke verzoeken kan ik om twee redenen niet ingaan. De belangrijkste is dat we geen individuele beleggingsadviezen mógen geven van de Autoriteit Financiële Markten, zelfs al zouden we dat willen. De tweede reden is dat een goede beoordeling veel tijd kost. Tien keer per jaar vier producten is waar u het mee moet doen.
Hoe dan ook, ik kijk uit naar de oogst van volgend jaar.

K.P. Breukelaar FFP is partner bij Capital Consult & Coaching, onafhankelijke vermogensplanners te Amsterdam ZO (www.capitalconsult.nl)

 

DE TOPPERS VAN 2013