07 oktober 2015

Gouden Deurmat 2015

FiscAlert oktober 2015 | jrg 21 nr 8 | p.19-21

sparen & beleggen

Gouden Deurmat 2015

Het is weer tijd voor de Gouden Deurmat-verkiezing. Uit de veertig financiële producten die door hem het afgelopen jaar in de rubriek Op de deurmat werden besproken, selecteerde Kapé Breukelaar een drietal toppers. U kunt tot 1 december a.s. uw stem uitbrengen op www.fiscalert.nl

Tekst: Kapé Breukelaar

Oktober is traditiegetrouw de maand waarin de verkiezingsstrijd om de Gouden Deurmat losbarst. Hoewel ik in de afgelopen twaalf maanden 40 producten heb voorzien van een gefundeerd etiket — die in totaal 122 F’jes opleverden — laten we de keuze van de uiteindelijke winnaar aan u over. Deels dan, want ik doe de voorzet van een drietal genomineerden.
Dit jaar was dat relatief gemakkelijk, omdat exact drie producten de maximale score van vijf F’jes haalden. Hetzelfde aantal haalde de minimale score (één enkel F’je) en ook de gemiddelde score — iets meer dan drie F’jes — bewijst het ongelijk van de aanbieders die mij ervan betichten altijd negatief te zijn.
Sinds de start van mijn rubriek in 2004 heb ik 472 producten van een recensie mogen voorzien. Daarvan haalde een twintigtal de maximale score van vijf F’jes, dus een kleine twee gemiddeld per jaar. In mei 2016 bereik ik de magische grens van 500 financiële productrecensies. Laten we hopen dat er tussen nu en dan nog een paar toppers bijkomen...

Zo krijg je veel F’jes