10 oktober 2016

Gouden Deurmat 2016

FiscAlert oktober 2016 | jrg 22 nr 8 | p.21-23

sparen & beleggen

Gouden Deurmat 2016

Uit de veertig financiële producten die de afgelopen twaalf maanden de revue passeerden in de rubriek Op de deurmat selecteerde Kapé Breukelaar voor u een drietal toppers. Het elektronische stemhokje op www.fiscalert.nl is geopend.

Tekst: Kapé Breukelaar

Het is alweer zover, de jaarlijkse verkiezing van het product van het jaar is gestart. In de afgelopen twaalf maanden heb ik een veertigtal financiële producten van mijn oordeel mogen voorzien. Dat oordeel is onderbouwd met feiten, wat uiteraard niet wil zeggen dat er nooit sprake is van enige subjectiviteit. Soms spreekt het onderbuikgevoel mee, soms word ik heel erg blij van de opzet. Maar risico, rendementskansen, kosten en haalbaarheid zijn voor mij de factoren waar het om draait.
Eerlijk gezegd vind ik het belangrijker dat ik foute beleggingsbeslissingen voorkom dan om telkens ‘het beste product’ te kiezen. Het risicoprofiel ‘niet-goed-geld-weg’ is een heel kostbare. Wie die fouten niet maakt, bespaart zich dus een hoop ellende. En geld. Daar ligt dus mijn primaire taak. Bovendien is het beste product van het afgelopen jaar niet per se het beste product van morgen. Dat moet u zich goed realiseren.
De afgelopen drie jaar waren het steeds indexproducten die de Gouden Deurmat in de wacht sleepten. Kennelijk vond u eenvoud en lage kosten net zo belangrijk als ik. Wat het dit jaar gaat worden? Ik nomineer drie producten, u maakt de uiteindelijke keuze. Met in totaal 109 F’jes was de score dit jaar behoorlijk wat lager dan in 2015 toen ik nog 122 F’jes kon opplakken. Niettemin kwam de gemiddelde score nog steeds uit op een kleine drie F’jes, dus bijna het statistische gemiddelde. Natuurlijk worden er nog steeds goede producten in de markt gezet, maar vele daarvan heb ik in het verleden al voor het voetlicht gebracht. Aan de lijst van producten met vijf F’jes heb ik er de afgelopen twaalf maanden dan ook maar één kunnen toevoegen. Ter vergelijking: sinds de start van deze rubriek in 2004 hebben 21 producten die maximale score gekregen, gemiddeld dus nog geen twee per jaar. Een viertal producten kreeg dit jaar de minimale score (één enkel F’je).

Boos