08 mei 2017

Heel Holland Spaart

FiscAlert mei 2017 | jrg 23 nr 5 | p.12-15

sparen & beleggen

Heel Holland Spaart

We sparen tegen de klippen op, tegen beter weten in. Want we moeten in veel gevallen méér belasting betalen dan ons spaargeld oplevert. Hoe zit het eigenlijk met u?

Sparen, een aantrekkelijke en risicoloze manier om vermogen op te bouwen? Das war einmal! Door de in hoog tempo naar beneden gedenderde spaarrente is zelfs het hoofddoel van sparen — het in stand houden van vermogen — uit zicht geraakt. En al zijn de rentes gedaald tot het laagste punt ooit, het kan nog lager. Onlangs kondigde Triodos Bank aan dat bij hen de spaarrente naar 0 procent gaat. Het wachten is op het volgende schaap.
De lage rentetarieven zijn voor een belangrijk deel het gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank. De ECB probeert de consumptie op te schroeven door het lenen van geld goedkoop te maken. En goedkoop is het. Banken lenen gratis bij de ECB. Ze moeten zelfs betalen als ze hun geld bij de ECB parkeren (negatieve rente). Als een bankier gratis kan lenen, waarom zou hij u er dan nog iets voor geven? Precies. Dus dat is, in een notendop, de reden dat we voor ons spaargeld in de eurozone nauwelijks meer een rentevergoeding krijgen.
Het vreemde is dat we in Nederland lekker doorsparen, alsof er helemaal niets aan de hand is. Met z’n allen hebben we inmiddels zo’n 340 miljard euro bij de banken geparkeerd, zo blijkt uit recente cijfers van De Nederlandsche Bank. Maar liefst 5 miljard meer dan in 2015 en ten opzichte van tien jaar geleden zelfs bijna 50 procent meer! Opmerkelijk, zeker als je bedenkt dat huiseigenaren de laatste jaren ijveriger zijn gaan aflossen op hun hypotheken.
DNB geeft geen uitleg bij de cijfers. Ongetwijfeld speelt de veranderende bevolkingspiramide een rol en houdt de vergrijzende bevolking meer geld achter de hand, voor later. Het zou ook door de crisis kunnen komen. Door crises worden mensen angstig en onzeker en willen ze meer appeltjes hebben voor als de dorst komt. Hoe dan ook, Heel Holland Spaart.