09 mei 2023

Heel Holland spaart door

FiscAlert mei 2023 | jrg 29 nr 5 | p.12-14


sparen & beleggen

Heel Holland spaart door

We blijven massaal sparen, ook al hebben te maken met een lage spaarrente, de vermogensrendementsheffing en de inflatie. Wat is wijsheid?


In 2022 zijn de banktegoeden van Nederlandse huishoudens verder gestegen. Het totaal op betaal- en spaarrekeningen nam vorig jaar met €34,1 miljard toe tot €562,5 miljard. Daarmee spaarden Nederlanders ook in 2022 flink door, zo blijkt uit statistieken van De Nederlandse Bank (DNB). Ondanks de stijgende prijzen bleef de groei van de banktegoeden van Nederlandse huishoudens ongeveer gelijk aan die in de coronajaren 2020 en 2021. De toename van €34,1 miljard is wel iets kleiner dan in de voorgaande 2 jaren, respectievelijk €42,6 miljard in 2020 en €36,8 miljard in 2021. In die jaren bleef het beschikbare inkomen van de meeste huishoudens door de omvangrijke overheidssteun op peil, terwijl de lockdowns zorgden voor een daling van de consumptie. De toename van €34,1 miljard in 2022 is desondanks nog altijd fors, zeker in vergelijking met de periode voor corona. In de jaren 2012-2019 bedroeg de groei gemiddeld ‘slechts’ €9,2 miljard per jaar. Mogelijk hielden huishoudens vorig jaar uit voorzorg meer aan op betaal- en spaarrekeningen vanwege onzekerheid over de economie en hun eigen financiën. Net als de meeste Nederlanders zijn we opgevoed met het idee dat sparen bij een bank een aantrekkelijke en risicoloze manier is om vermogen op te bouwen. Dat is de laatste jaren door de historisch lage spaarrente, de fiscus en de inflatie helaas allang niet meer zo.

Spaarrente