12 mei 2021

Help, mijn spaargeld verdampt…

FiscAlert mei 2021 | jrg 27 nr 5 | p.12-15


sparen & beleggen

Help, mijn spaargeld verdampt…

Spaarders teren fors in op hun vermogen door de historische lage spaarrente, de inflatie en, niet te vergeten, de vermogensrendementsheffing. Wat te doen?


Mocht u het nog niet hebben meegekregen: de spaarrente is de laatste jaren flink gekelderd. De rente is zelfs zo laag, dat we soms al moeten betalen om te mogen sparen. Denk niet dat het u niet kan overkomen: banken passen negatieve spaarrentes toe bij steeds lagere bedragen (hoe hoog de rentes en bedragen zijn bij diverse banken ziet u in het kader ‘Overzicht negatieve rente’). Het is dus zaak het maximale uit uw spaargeld te halen. De hamvraag is: hoe doet u dat?

Fiscus
De fiscus gaat er standaard van uit dat u 1,90 tot 5,69 procent rendement behaalt met sparen en beleggen (dit zijn de fictief-rendementspercentages voor 2021). Dat rendement wordt belast tegen het vaste tarief van 31 procent, hetgeen betekent dat van uw zuurverdiende spaarcentjes (althans het deel dat boven het heffingsvrije vermogen ligt) jaarlijks 0,59 tot 1,76 procent naar de schatkist gaat in de vorm van de zogenaamde ‘vermogensrendementsheffing’ — ongeacht het werkelijke resultaat op uw spaarrekening.

Inflatie
En bleef het maar bij de belastingen. U moet ook nog rekening houden met de inflatie, waardoor uw geld minder waard wordt. Een lichte stijging van de prijzen is normaal en economisch gezien zelfs wenselijk. Door de jaren heen is de gemiddelde inflatie in Nederland zo’n 2 procent, door stijgende energieprijzen en gemeentelijke lasten tot duurdere grondstoffen en dagelijkse boodschappen. Door inflatie wordt de koopkracht van het spaargeld elk jaar een beetje minder. Bij een spaarrente van 4 procent houden we nog een beetje koopkracht over, maar als de rente, zoals nu, praktisch nul is (0,01 procent, dat lijkt tenminste nog iets), dan kost ons spaargeld geld. En veel ook, zoals uit dit tabelletje blijkt.
 

Rendement bij een belastingdruk van 1,40%

bruto

box 3

inflatie

netto

4,00%

-1,40%

-2%

0,60%

2,00%

-1,40%

-2%

-1,40%

1,00%

-1,40%

-2%

-2,40%

0,50%

-1,40%

-2%

-2,90%

0,01%

-1,40%

-2%

-3,39%

-0,5%

-1,40%

-2%

-3,90%


Je hebt geen wiskundeknobbel nodig om te zien dat bij een inflatie van 2 procent en een belastingdruk van 1,40 procent de koopkrachtstijging nul is als de rentevergoeding 3,40 procent bedraagt. Geen enkele spaarder krijgt 3,40 procent op zijn spaargeld, dus teren alle spaarders gegarandeerd op hun vermogen in.

Negatieve rente voorkomen
Maar wat kunnen ze dan nog doen? Om te beginnen helpt het al als u uw geld over verschillende rekeningen bij dezelfde bank spreidt. Het geld spreiden over meerdere banken kan natuurlijk ook. En voor spaarders die het geld voor een korte periode niet nodig hebben, valt er meer te halen op een spaardeposito. Zo zijn er op het moment van schrijven spaardeposito’s met een looptijd van 2 jaar die 0,45 procent rente opleveren, en dat is toch 0,95 procent méér dan een negatieve rente van 0,5 procent. Door het depositogarantiestelsel kunt u per rekeninghouder per bank tot 100.000 euro veilig stallen.

Houd niet alleen uw particuliere spaarrekeningen in de gaten, maar vooral ook de zakelijke rekeningen waarvoor vaak sneller en soms hogere negatieve rente worden gerekend. Kijk op www.spaarinformatie.nl voor de actuele spaarrentes voor particulieren. Op www.spaarrente.nl kunt u de spaarrentes van zakelijke en particuliere rekeningen vergelijken.


CONCLUSIE

De meeste mensen sparen voor de lange termijn om de koopkracht van hun vermogen risicoloos in stand te houden. Met de huidige, historisch lage spaarrentes is dat zo goed als onmogelijk, aangezien we op dit moment door inflatie en vermogensrendementsheffing jaarlijks zo’n 3,4% rendement moeten behalen om überhaupt onze koopkracht in stand te houden. Er zijn geen Nederlandse banken meer die dergelijke spaarrentetarieven bieden, dus teren spaarders fors in op hun vermogen en worden ze min of meer gedwongen uit te kijken naar alternatieven.

 

OVERZICHT NEGATIEVE RENTE

Een flink aantal banken in Nederland heeft inmiddels negatieve spaarrentes ingevoerd. Zoals uit de tabel blijkt, verschillen de rentetarieven, grensbedragen en andere voorwaarden onderling soms behoorlijk (percentages eind april 2021 van particuliere rekeningen).

bank

grensbedrag

rente over
saldo onder grensbedrag

negatieve rente
over saldo boven grensbedrag

Nationale-Nederlanden Bank

500.000

0-0,03%

-0,25%

Knab

250.000

0-0,02%

-0,5%

ASN Bank**

100.000

0-0,01%

-0,5%

RegioBank**

100.000

0-0,01%

-0,5%

SNS**

100.000

0-0,01%

-0,5%

Rabobank**

100.000

0,01%

-0,5%

ING**

100.000

0%

-0,5%

Triodos Bank*

100.000

0%

-0,5%

ABN Amro**

150.000

0%

-0,5%

* alle betaal- en spaarrekeningen opgeteld
** per 1 juli 2021

 

ALTERNATIEVEN VOOR SPAREN

Het hoofddoel van sparen — het in stand houden van vermogen — is door de gekelderde spaarrentes in combinatie met de relatief hoge fictieve rendementsheffing in box 3 nogal uit het zicht geraakt, zeker voor grootspaarders die geconfronteerd worden met negatieve spaarrentes die kunnen oplopen tot 0,5%. In dat licht is het niet zo vreemd dat we massaal op zoek zijn naar alternatieven voor sparen. Dit is onze top-5.