12 mei 2019

Help! Sparen levert niets meer op…

FiscAlert mei 2019 | jrg 25 nr 5 | p.12-14

sparen & beleggen

Help! Sparen levert niets meer op…

Nog nooit kregen we zó weinig rente op ons spaargeld. Daarom geven we u 12 manieren om er méér uit te halen.


Veel mensen sparen voor de lange termijn om hun vermogen te laten renderen. Maar wat als grootbanken slechts drie honderdste van een procent (ja, u leest het goed!) op spaargeld geven, zoals nu het geval is? Als dat nog een tijdje zo doormoddert, schiet dat niet erg op. Sterker nog, wie spaart, teert fors in op z’n vermogen door de inflatie (gemiddeld rond de 2 procent) en de vermogensrendementsheffing in box 3. De grote vraag is dan ook: waar valt nog wèl wat te halen?


1
Overweeg een spaardeposito

Het heeft absoluut zin om uw spaarrekening(en) ten minste één keer per kwartaal kritisch tegen het licht te houden. De rente op een vrij opneembare spaarrekening bij grootbanken is zo goed als nul. Voor spaarders die het geld voor een korte periode — denk aan een jaar — niet nodig hebben, valt er nog wel wat te halen. Zo leveren de deposito’s van een jaar bij NIBC Direct momenteel 0,66% rente op en bij Yapı Kredi bank en LeasePlanbank een fractie minder, namelijk 0,65%. Bij een saldo van € 50.000 levert dat ruim € 300 op en da’s toch snel verdiend! Leg bij voorkeur niet meer dan het maximaal door het depositogarantiestelsel gegarandeerde bedrag in (€ 100.000 per rekeninghouder per bank, dus € 200.000 bij een en/of-rekening). Houd rekening met de rentebijschrijvingen, dan spaart u altijd veilig!

Hoe u de beste aanbieders vindt en waar u op moet letten, leest u in ons ‘Memorandum Veilig sparen met de hoogste rente’, te downloaden op www.fiscalert.nl ➤ downloads. Een overzicht van de actuele rentetarieven kunt u onder meer vinden op www.spaarinformatie.nl. En kijk ook eens op www.vanspaarbankveranderen.nl


2
Los dure leningen af