13 juni 2023

Het chagrijn van de vastgoedbelegger

FiscAlert juni 2023 | jrg 29 nr 6 | p.18-19


sparen & beleggen

Het chagrijn van de vastgoedbelegger

Particuliere vastgoedbeleggers kijken met weinig vreugde naar de box 3-heffing en andere nieuwe regels die op hen afkomen. Wij leggen uit waar het chagrijn in zit. 

Tekst: Henry J. Meijer


Particuliere beleggers in vastgoed worden zwaar getroffen door de box 3-heffing in 2023. Daarnaast is er een maatregel die met ingang van 1 januari 2024 tot lagere huren zal leiden. Daarover leest u verderop in mijn bijdrage. Tot overmaat van ramp is de hypotheekrente als een raket omhoog geschoten. Velen overwegen uit arren moede hun pandjes maar in de verkoop te doen. Dat doet de prijzen natuurlijk geen goed. Beleggers die al lang in de markt zitten, hebben geprofiteerd van de gigantische waardestijgingen vanaf 2017. In sommige gevallen kon een verdubbeling van de waarde worden opgetekend. Aan die vreugde is nu echter een einde gekomen. Dat laat ik graag zien aan de hand van de onroerendgoedportefeuille van meneer X.

Het verdriet van meneer X