11 april 2023

Hoe financieel fit bent u?

FiscAlert april 2023 | jrg 29 nr 4 | p.20-23


sparen & beleggen

Hoe financieel fit bent u?

Lezers van FiscAlert zijn vaak bezig met geldzaken. Maar waar staat u nu? Zorgen uw vermogen en inkomensvoorzieningen voor het welzijn van u en uw naasten? FiscAlert ontwikkelde speciaal voor zelfstandigen een financiële fitheidstest.

Tekst: Henry J. Meijer


Het doel van het leven is een vraag die filosofen bezig houdt. Volgens ons is dat in ieder geval niet het verzamelen van materiële rijkdom. Geld maakt niet gelukkig, maar het helpt wel als je financieel fit bent. Een sporter traint voor fysieke fitheid. Wie zijn uitgaven in de hand houdt en vermogen opbouwt, werkt aan zijn financiële fitheid. Hoe financieel onafhankelijk bent u? In hoeverre dragen vermogen en inkomensvoorzieningen bij aan het welzijn van u en uw naasten? Voor het antwoord op deze twee vragen heeft FiscAlert een test bedacht. De test is in de eerste plaats bedoeld voor zelfstandigen.
De test gaat over zeven aspecten van financiële fitheid: (1) de buffer voor financiële tegenslagen, (2) het rendement op het spaargeld, (3) de voorziening voor het wegvallen van het inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid, of (4) door overlijden van de kostwinner van het gezin, (5) de (on)mogelijkheid om vóór de gewone pensioendatum te stoppen met werken, (6) de voorziening voor uw oude dag en (7) het inspelen op de fiscaliteit.
Is het scoren van veel sterren op deze test belangrijk? Best wel. Maar het is ons eigenlijk te doen om u te stimuleren werk te maken van financiële fitheid.

Vermogensopbouw is de basis
Voor financiële fitheid moet u enig vermogen opbouwen. Dat doet u door minder uit te geven dan u verdient. Maar hoeveel geeft u ongeveer uit? Als u uw netto-inkomen weet, bent u al een heel eind. Trek daar uw jaarlijkse besparingen van af of tel uw ontsparingen daar bij op. Dan weet u wat u uitgeeft. De ervaring leert dat mensen hun uitgaven afstemmen op hun inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de uitgaven. Maar bij een hoger inkomen kunt u juist ook meer sparen. Dat laatste gebeurt helaas lang niet altijd. Daarom is een hoog inkomen nog geen garantie voor financiële fitheid.

1. Buffer