01 september 2021

Hoe voorkomt u negatieve rente?

FiscAlert september 2021 | jrg 27 nr 7 | p.15-17


sparen & beleggen

Hoe voorkomt u negatieve rente?

Sinds 1 juli rekenen de meeste banken een negatieve rente voor grotere spaartegoeden. De grote vraag is natuurlijk: valt daar nog iets aan te doen? Het antwoord: ja, gelukkig wel. Wij laten u zien hoe.


Een maand of twee terug hebben een groot aantal Nederlandse banken hun spaarrentes en voorwaarden gewijzigd. Hierdoor krijgen mensen met hogere spaartegoeden op de bank sneller (veelal vanaf 100.000 euro) te maken met een negatieve rente, wat betekent dat ze de bank moeten betalen om hun geld er te mogen stallen. Een drastische stap, die overigens wel te begrijpen is: banken moeten tenslotte ook rente betalen over geld dat ze bij de Europese Centrale Bank (ECB) stallen. Maar leuk is anders.
Op dit moment geldt de negatieve rente nog vanaf aanzienlijke spaarbedragen, maar volgens De Nederlandsche Bank zullen op termijn steeds meer mensen moeten gaan betalen om hun geld bij hun bank onder te brengen.

Tweede Kamer
Nu steeds meer spaarders te maken krijgen met de negatieve rentetarieven is een psychologische grens doorbroken en zijn veel spaarders wakker geschud. Daarom heeft de Tweede Kamer de demissionaire minister van Financiën het afgelopen voorjaar gevraagd of maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat spaarders hun geld van de bank gaan halen. Dit was in 2019 ook al eens ter sprake gekomen en toen was de minister niet bereid tot een verbod op negatieve rente. Niet alleen omdat dit voor de meeste mensen destijds nog niet aan de orde was, maar ook omdat zo’n maatregel het monetaire beleid in de weg kan zitten. En dat geldt eigenlijk nog steeds. Maar de minister heeft wèl aangegeven wetgeving te zullen overwegen als nóg meer spaarders last krijgen van de negatieve rente.

Interen
Het hoofddoel van sparen — het in stand houden van vermogen — is door de inflatie en relatief hoge vermogensrendementsheffing in box 3 al jaren zoek. Bij een gemiddelde inflatie van 2 procent en een belastingdruk van inmiddels 1,4 procent in box 3 moeten we jaarlijks minimaal (2 + 1,4 =) 3,4 procent rendement maken om niet in te teren op ons vermogen. Kortom, meer dan ooit is het zaak om het maximale uit uw spaargeld te halen, te beginnen met het voorkomen van negatieve rente. En dat doet u natuurlijk met onze 5 tips!