01 januari 2015

(Index)beleggen voor doe-het-zelvers (2)

FiscAlert januari 2015 | jrg 21 nr 1 | p.20-23

sparen & beleggen

(Index)beleggen voor doe-het-zelvers (2)

Een goede beleggingsportefeuille samenstellen is minder lastig dan het lijkt, zolang u zich aan een aantal basisregels houdt. In het tweede en laatste deel: de concrete samenstelling van de portefeuille. Plus praktische voorbeelden.

Tekst: Leon Batenburg

Een zorgvuldige selectie van de basisbouwstenen van de effectenportefeuille is het halve werk. Met een spaarrekening, termijndeposito’s, plus trackers voor obligaties, aandelen en vastgoed, legt u de basis voor een goed gespreide beleggingsportefeuille. De opbouw is met deze beleggingsproducten eenvoudig en transparant, de kosten zijn laag en in principe zijn er maar weinig transacties nodig als de portefeuille eenmaal staat.

Liquide middelen
Niets is vervelender dan een net gekochte belegging te moeten verkopen omdat u even krap bij kas zit. Het is zonde van de aankoopkosten, zonde van de verkoopkosten en dus zonde van de negatieve druk op het rendement. U houdt dus in uw portefeuille een deel van uw vermogen liquide, gewoon op een spaarrekening zonder enig risico. En ja, dus ook weinig rendement.
Voor iets meer rendement op uw liquide geld neemt u uw toevlucht tot de termijndeposito. Dat is niets anders dan een geblokkeerde spaarrekening. U zet een bedrag (vaak met een ondergrens, bijvoorbeeld 10.000 euro) voor een bepaalde periode (van 1 tot 30 jaar) vast. In de tussenliggende periode is het geld niet vrij opneembaar, maar de rentevergoeding is — in principe — hoger dan die van een vrij opneembare spaarrekening. Ik schrijf ‘in principe’, omdat termijndeposito’s een renterisico kennen. Nu is de rente op termijndeposito’s vrij laag, maar een paar jaar geleden was dat nog een stuk hoger. U zet de rente voor lange tijd vast, dus er is een kans dat de (variabele) spaarrente over een paar jaar hoger is dan de rente op uw termijndeposito. Sterker nog, momenteel is de rente op een gewone spaarrekening met een variabele rente zelfs hoger dan op een termijndeposito voor bijvoorbeeld drie jaar.
Termijndeposito’s zijn erg geschikt om een bedrag te reserveren voor grote voorzienbare uitgaven in de toekomst, zoals een auto of een aanvulling op het inkomen. Stel bijvoorbeeld dat u over zeven jaar uw huidige auto wilt vervangen en u daarvoor 25.000 euro nodig heeft. Door dat bedrag op een termijndeposito voor zeven jaar vast te zetten, komt het bedrag op het juiste moment vrij en in de tussenliggende periode ontvangt u een hogere rente dan op een gewone spaarrekening.

Indextrackers
De rest van de portefeuille verdeelt u over de beleggingscategorieën aandelen, obligaties en vastgoed. Moderne beleggers zetten indextrackers in (zie ook deel 1 in het decembernummer). Met deze goed gespreide bouwstenen bouwt u snel en eenvoudig uw effectenportefeuille op waarmee u moeiteloos spreiding over zowel beleggingscategorieën als regio’s kunt bewerkstelligen. Maar behalve de grote spreiding — die u zelf nooit en zeker niet in deze mate zou kunnen bereiken — zijn ook de lage kosten een argument om trackers te nemen. Omdat de fondsen eigenlijk allemaal rond dezelfde indices zijn gebouwd, zijn de kosten feitelijk de enige manier waarop de aanbieders zich nog kunnen onderscheiden. In de Verenigde Staten, waar veel mensen in eigen beheer hun pensioen opbouwen en trackers gemeengoed zijn, is het effect van die concurrentie al wat langer zichtbaar. Een paar jaar geleden is die trend ook naar Europa overgewaaid: de trackers van Vanguard, iShares en Deutsche Bank hebben inmiddels kosten van minder dan 0,1 procent (zie ook het kader ‘TER of LKF’).


DE PORTEFEUILLES

Er zijn trackers in soorten en maten. De voor de voorbeeldportefeuilles geselecteerde trackers zijn gekozen op grond van hun lage kosten (TER of LKF) en omdat ze daadwerkelijk aandelen aanschaffen (er zijn producten die derivaten gebruiken om een bepaalde index te volgen, hetgeen specifieke risico’s met zich meebrengt). Het staat u natuurlijk vrij om andere, vergelijkbare trackers te nemen.