01 december 2021

Laat u niet oplichten!

FiscAlert december 2021 | jrg 27 nr 10 | p.24-25


sparen & beleggen

Laat u niet oplichten!

Veel mensen trappen in mooie (verkoop)praatjes of laten zich soms regelrecht oplichten. Dat kost elk jaar een hele hoop geld, vandaar onze 13 (!) tips om te voorkomen dat u de dupe wordt van duistere figuren…


Phishing, spoofing, we horen erover en halen onze schouders op. Totdat het ons zelf overkomt. Oplichting kent vele gedaanten en is daarom soms moeilijk te herkennen. Wellicht denkt u dat het u niet kan overkomen en we hopen oprecht dat bij u de rode vlaggen gaan wapperen bij dreigende oplichting. Toch kunnen veel mensen zich onvoldoende verdedigen tegen de geraffineerde trucs. Herinnert u zich PalmInvest nog, onroerendgoedbeleggingen in Dubai met prachtige folders en gladde verkopers? We kunnen er boekdelen over volschrijven.
Oplichting is ook van alle tijden. Oplichters maken immers gebruik van onze zwakke plekken. Of die zwakke plek nu ontstaat door hebzucht of goedgelovigheid, ze vinden ’m en maken er geraffineerd gebruik van. En dus is het aan ons om oplichting en fraude te herkennen en te voorkomen dat we het volgende slachtoffer worden. Wellicht kunnen de volgende 13 lesjes in weerbaarheid daarbij van dienst zijn.


1. Ingewikkeld? Niet doen!
Wilt u gaan beleggen in een financieel product? Lees dan eerst het prospectus en de verplichte beleggingsinformatie. Hoe ingewikkelder de constructie is, des te voorzichtiger u moet zijn. Met het toenemen van de complexiteit van een belegging neemt de transparantie af. Vandaar ons gouden adagium: vermijd beleggingen die u niet begrijpt.


2. Check de site van de AFM
Kijk in de registers van de AFM (www.afm.nl) of op de website van de buitenlandse toezichthouder in het land waar de aanbieder zegt te zijn gevestigd. Dan kunt u direct zien of er een vergunning is afgegeven of dat de aanbieder op een waarschuwingslijst staat. Is dat laatste het geval, dan is ons advies in elk geval: LLL (‘Links Laten Liggen’).

LET OP: Een ‘Europees paspoort’ is géén kwaliteitskeurmerk. En een financiële instelling die niet in Nederland gevestigd is, staat niet onder toezicht van de AFM.


3. Gebruik Google (of een andere zoekmachine)
Googel op de aanbieder en op de aanbieding. Recensies spreken vaak — maar niet altijd — boekdelen. Wees vooral niet te goed van vertrouwen. Check de bronnen en lees vooral de negatieve berichten en klachten.


4. Pas op voor whatsappjes en sms’jes