07 april 2015

Sparen of beleggen?

FiscAlert april 2015 | jrg 21 nr 4 | p.12-14

sparen & beleggen

Sparen of beleggen?

Sparen levert minder op dan het feitelijk kost, terwijl op de beurs het ene na het andere record wordt gebroken. Wat te doen?

De spaarrentes zijn historisch laag. Veel spaargeld, waarschijnlijk ook dat van u, staat op een spaarrekening tegen een rente van — met een beetje geluk — net 1 procent. Een eenvoudig rekensommetje leert dat, met de actuele inflatie van 1 procent en een jaarlijkse vermogensrendementsheffing van 1,2 procent, ten minste 2,2 procent nodig is om de koopkracht van uw spaarcenten overeind te houden.
Met andere woorden: spaarders zien de koopkracht van hun vermogen, na aftrek van inflatie en vermogensrendementsheffing, afnemen. Dat verklaart ook voor een deel de miraculeuze opleving van de beurs. Feitelijk worden we, misschien wel tegen wil en dank, gedwongen om te beleggen om maar geen geld te hoeven verliezen. Meer dan ooit is dus het antwoord op de vraag of u moet sparen of beleggen van belang.

Sparen?
Het hoofddoel van sparen is het in stand houden van vermogen. Met de huidige spaarrentes is dat onbegonnen werk. Maar ook al is de rente op spaarrekeningen historisch laag; er zijn nog steeds aanzienlijke renteverschillen tussen de banken. Een procentje meer of minder scheelt op een vermogen van 50.000 euro zomaar 500 euro, elk jaar weer.