05 juni 2014

Sparen in de BV

FiscAlert juni 2014 | jrg 20 nr 6 | p.16-17

sparen & beleggen

Sparen in de BV

Heeft u veel spaargeld en wilt u het buiten de berekening in het kader van de eigen bijdrage voor de AWBZ houden? Overweeg dan om uw spaargeld in een BV onder te brengen. Dat geeft — bij de huidige rentetarieven — bij de huidige rentetarieven zelfs nog wat korting op de belasting.

De eigen bijdrage voor de AWBZ blijft de gemoederen bezighouden, want onze Adviesservice krijgt er nog steeds veel vragen over. Zo ook over de omvang van het vermogen in box 3 en de AWBZ. Eigenlijk is het vrij simpel: zolang u minder heeft dan de vrijstelling (in 2014 bedraagt die 21.139 euro of twee keer dat bedrag voor fiscaal partners plus de eventuele ouderentoeslag), telt het vermogen niet mee. Heeft u meer, dan wordt dat meegenomen in de berekening van de zogenaamde ‘vermogensinkomensbijtelling’. Het kan dan interessant zijn om uw vermogen te verlagen.