05 september 2012

Vastgoed...vast fout?

FiscAlert september 2012 | jrg 18 nr 7 | p.29-31

sparen & beleggen

Vastgoed... vast fout?

Leegstand en afwaarderingen hebben de markt voor vastgoedbeleggingen stevig in de min gedrukt. Het is zelfs nog maar de vraag of het geïnvesteerde geld ooit weer terugkomt. Omdat voorkomen beter is dan genezen en fouten uit het verleden in elk geval lessen voor de toekomst kunnen bieden, een beknopt overzicht van zaken die de gemiddelde vastgoedbelegger over het hoofd zag.

Tekst: Kapé Breukelaar

Ooit een beleggingscategorie voor specialisten werd ‘vastgoed’ in de loop van de jaren ’90 ook bereikbaar voor particuliere beleggers: naast de bekende beursgenoteerde vastgoedfondsen kwamen er cv’s en maatschappen die het mogelijk maakten om met een relatief klein bedrag mede-eigenaar te worden van een beleggingspand. Een jaar of tien geleden voegde zich de vastgoedobligatie met een hoge vaste rente in die gelederen. En meer nieuwe aanbieders dienden zich aan. Of liever gezegd: drongen zich op. Ze verworven adressenbestanden met potentiële beleggers voor wat cold calling, of kochten zendtijd in bij Business Class. Vastgoed, kortom, was hot en de markt werd in hoog tempo overspoeld met beleggingen in vastgoed, vastgoed en nog eens vastgoed. Rendementen van 8 tot 10 procent leken niet alleen eenvoudig haalbaar, ze werden daadwerkelijk gerealiseerd. Dat wil zeggen: tot het misging. Want in 2008 diende zich ineens de kredietcrisis aan en werd het meeste vastgoed in de maalstroom meegezogen.
Laten we er vooral geen doekjes om winden. In een aantal gevallen zal het goed komen, maar veel vaker zal dat niet het geval zijn. En omdat slechte rendementen uit het verleden wijze lessen voor de toekomst kunnen bieden, bij deze een leerzaam overzicht van valkuilen waar vastgoedbeleggers nogal eens in terecht komen. Zodat u ze straks zelf kunt vermijden.