02 december 2013

Veilig sparen doe je zo!

FiscAlert december 2013 | jrg 19 nr 10 | p.16-18

sparen & beleggen

Veilig sparen doe je zo!

Veel mensen hebben besloten hun vermogen veilig op een spaarrekening te zetten. Maar wat is veilig als zelfs Nederlandse banken blijken om te kunnen vallen? Een paar simpele basisregels.

Wat u ook mag denken van de crisis, DSB, Icesave en de recente perikelen rondom SNS en zelfs de Rabobank: al uw geld opnemen en in uw matras naaien is níét de veiligste oplossing. Een inbraak is zo gepleegd, verborgen geld raakt makkelijk zoek of verdwijnt soms zelfs — onbedoeld — richting kringloop of vuilstort om later voor prachtige krantenkoppen te zorgen.

Garantie
Spaarders hebben de neiging om in tijden van crisis hun geld van de bank te halen, zeker als de bank staat te wankelen. Dat is onnodig en zelfs onverstandig. Het spaargeld weghalen kan nu net dat duwtje in de verkeerde richting geven, waardoor een bank omvalt. Uw geld is namelijk veilig als u het onderbrengt bij een bank die onder het depositogarantiestelsel valt. Het garantiestelsel — dat banktegoeden tot 100.000 euro per rekeninghouder per bank garandeert — geldt voor alle banken die onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) staan. Ook kleinere Nederlandse banken als KNAB, NIBC Direct en Leaseplan Bank hebben een vergunning van DNB en vallen daarmee automatisch onder het stelsel. Banktegoeden, of het nu gaat om betaal- en spaarrekeningen, lopende rekeningen, termijndeposito’s, bankspaarproducten en levenslooprekeningen bij de bank, vallen onder het depositogarantiestelsel.
Het depositogarantiestelsel wordt gefinancierd door alle banken samen en treedt in werking zodra een bank haar verplichtingen niet meer kan nakomen. DNB coördineert de verdeling van de gelden. Om in aanmerking te komen voor de garantie is het aantal rekeningen niet van belang. Staat de rekening op naam van twee (of meer) personen (de zogenaamde ‘en/of-rekening’), dan komt elk der rekeninghouders in aanmerking voor de volledige dekking, naar evenredigheid (in principe ieder de helft, tenzij aantoonbaar afwijkend) en met inachtneming van de regel dat het gegarandeerde maximumbedrag nooit hoger kan zijn dan een ton per persoon, ongeacht het aantal rekeningen.

TIP: Op de internetsite van DNB (www.dnb.nl) kunt u in het ‘Wft-register’ zien welke banken onder DNB-toezicht staan. U kunt ook bellen: 0800-0201068 (gratis).


Hoogste rente