02 oktober 2019

Verkiezing Gouden Deurmat 2019

FiscAlert oktober 2019 | jrg 25 nr 8 | p.16-17


sparen & beleggen

Verkiezing Gouden Deurmat 2019

Uit de financiële producten die wij het afgelopen jaar recenseerden, hebben we drie uitschieters geselecteerd. U kunt bepalen wie er wint door vóór 1 december a.s. uw stem uit te brengen op www.fiscalert.nl!


Beleggen of sparen? Wij Nederlanders sparen tegen de klippen op, en vaak voor de lange termijn om ons vermogen te laten groeien. Maar met de huidige lage spaarrentes gaat dat echt niet lukken: grootbanken geven momenteel ongeveer 0 procent en er zijn zelfs geruchten dat we op termijn met negatieve spaarrentes geconfronteerd gaan worden. Voeg daar nog inflatie en vermogensrendementsheffing aan toe, en we gaan fors interen op ons spaarvermogen. Het is dus niet zo vreemd dat partijen handig op die trend inspringen door financiële producten aan te bieden die beter renderen dan een spaarrekening. Maar zijn die producten ook de moeite waard?

Boerenverstand
Sinds 2004 hebben we in de veelgelezen rubriek Op de deurmat honderden financiële producten beoordeeld — veel daarvan werden van de deurmat van onze lezers geplukt, waarvoor dank! Het afgelopen jaar waren het er 36.
Lezers vragen ons weleens waar we zoal op letten. Laten we beginnen bij de basis en dat is: een gezond boerenverstand. Ofwel, bij elk financieel product vragen we ons af wat de aanbieder van plan is met ons geld. En als dat product werkelijk zo geweldig is, waarom de aanbieder geld van ons wil hebben waarna hij de winst moet delen. Waarom gaat de aanbieder niet gewoon naar een bank? Lijkt een aanbieding te mooi om waar te zijn? Dan gaan we ervan uit dat dat zo is. Bij beleggen is goedgelovigheid doorgaans een dure hobby!
Ook zoeken we uit met wie (opleiding, werkervaring) we te maken hebben. Is de aanbieder bekend? Heeft hij een trackrecord? Voor het antwoord op deze vragen gebruiken we Google en natuurlijk ook het Op de deurmat-archief op www.fiscalert.nl (om te kijken of we in het verleden andere producten van dezelfde aanbieder hebben behandeld).

Risico en kosten
Een goede inschatting van het risico is vaak nog belangrijker dan het te verwachten rendement. Stelt de aanbieder ‘gegarandeerd hoge rendementen’ in het vooruitzicht? Dan zijn we extra op onze hoede. Rendement en risico gaan altijd hand in hand. Wie gegarandeerd (dus zonder risico) 7 procent rendement aanbiedt, is — zeker in de huidige markt — niet geloofwaardig.
Ook belangrijk is een gezonde verdeling tussen de risico’s en de rendementskansen. Als wij vooral de risico’s lopen en de aanbieder vooraan staat als er geld wordt uitgedeeld, dan is er iets fundamenteel mis. Staat een stichting of vennootschap garant? Dan vragen we jaarrekeningen op en kijken we of de garantiebedragen daadwerkelijk aan de deelnemers kunnen worden uitgekeerd.
Wat de glanzende folders en glimmende verkopers ook beweren, hoge prognoserendementen kennen altijd hoge risico’s. Hoe mooier de aanbieding, des te voorzichtiger we zijn.

Oordeel
Wij baseren ons altijd op de feitelijke informatie die de aanbieder zelf heeft verstrekt in de vorm van een brochure, een prospectus en/of via de internetsite. Daarnaast doen we nog eigen research, bijvoorbeeld via de Kamer van Koophandel en het internet. Een onderbuikgevoel speelt zeker een rol in de beoordeling: dat ons oordeel altijd met feiten is onderbouwd, wil niet zeggen dat er geen sprake kan zijn van enige subjectiviteit. Niet alleen in negatieve zin. Soms worden we bijvoorbeeld erg blij van een bepaalde opzet en dat kan een extra F’je opleveren. Maar risico, rendementskansen, kosten en haalbaarheid zijn altijd de factoren waar het uiteindelijk om draait.
We hechten ook zeer aan transparantie. Zo zijn er nog steeds aanbieders die tientallen pagina’s met prachtige teksten aanleveren terwijl de essentiële punten ontbreken. Dat kost punten. Verder kijken we of er sprake is van AFM-toezicht. Het ontbreken ervan hoeft niet te betekenen dat een product niet deugt, maar er gaat wel een rood vlaggetje wapperen. Zijn of blijven er twijfels? Dan gaan we al snel naar één of twee F’jes (ongelezen of gelezen weggooien, zie ook het kader ‘Wat houdt het oordeel in’). Zo simpel is het eigenlijk!


De genomineerden

Maar liefst vijf financiële producten kregen het afgelopen jaar de maximale beoordeling van vijf F’jes. Daarvan hebben we de volgende drie genomineerd.

Kempen Orange Fund
Dit fonds belegt in een gespreide portefeuille bestaande uit voornamelijk kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index (tevens de benchmark). Sinds de oprichting, op 7 september 1990, weet het fonds de benchmark (gemeten op jaarbasis) ruim te verslaan (11,2% tegenover de benchmark van 9,1%). De lopende kosten zijn ongeveer 1% per jaar. Na aftrek van de kosten wordt het dividend van de onderliggende aandelen een keer per jaar, meestal in augustus, uitgekeerd. De mogelijkheid bestaat om dit dividend in het fonds te herbeleggen (u krijgt dan in de tijd extra stukken). Overall is dit fonds een bewezen robuuste basisbelegging in Nederlandse smallcaps met acceptabele kosten en een aantrekkelijk jaarlijks dividend.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF
De Amerikaanse vermogensbeheerder VanEck, opgericht in 1955, heeft tegen de US$ 50 miljard aan beheerd vermogen. Daarvan zit zo’n US$ 85 miljoen in het VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF. Wie spreiding zoekt, heeft met deze titel in één klap tussen de 40 en 80 Amerikaanse largecap-aandelen in portefeuille. Er wordt gekeken naar de competitieve voordelen èn koerswaarderingen die de geselecteerde bedrijven bescherming bieden ten opzichte van concurrenten of in tijden van minder voorspoed. Ook kijkt men naar schaalgrootte, immateriële activa (het hebben van bijzondere patenten of octrooien) of switching costs. Wordt de performance van deze benchmark afgezet tegen de S&P 500, dan ontstaat een groot verschil. Sinds 2007: 234,3% versus 121,7% in het voordeel van de moat-benchmark. De lopende kosten bedragen 0,49% per jaar en de koers-winstverhouding is 17,50 (tegen 20 van S&P 500). Na aftrek van de kosten worden de dividenden van de onderliggende aandelen — op jaarbasis ongeveer 3,5% — automatisch herbelegd. Dat maakt deze ETF een gemakkelijke bouwsteen voor langetermijnbeleggers die aandelenrisico kunnen en willen dragen.

Pimco Diversified Income Fund
Wereldwijd zit dit fonds ‘flexibel’ in obligaties, doordat ze onder andere werken met hypotheekbeleggingen en staats- en bedrijfsobligaties met diverse ratings: 51% heeft minimaal een A-rating (‘investment grade’) en 49% heeft maximaal BBB als rating. De portefeuille is zeer breed gespreid over bijna 1.800 titels, waarbij de VS met 29,06% van alle beleggingen hofleverancier is, gevolgd door het VK (7,57%), Nederland (4,27%) en Ierland (4,04%). Alhoewel het niet de doelstelling is, weet het fonds de gecombineerde benchmark vanaf de oprichting wèl te verslaan. De lopende kosten bedragen voor een actief beheerd fonds een keurige 0,69% per jaar. Het dividendrendement ligt thans rond 4,25% per jaar (uitkeringen in maart, juni, september en december). Dat maakt het fonds interessant voor beleggers die op zoek zijn naar inkomen uit hun vermogen. Ook al kan de uitkering in de toekomst lager uitvallen, door de bank genomen is het fonds een fijne manier om zeer breed gespreid in vastrentende waarden te beleggen. De mogelijkheid bij een stijging van de rente de portefeuille tactisch te wijzigen, verlaagt het risico.

Breng vóór 1 december [hier] uw stem uit en bepaal zo wie de winnaar wordt.

 

DE EREGALERIJ

2018 Robeco Global Consumer Trends Equities
2017 DeGiro PensioenBeleggen
2016 Robeco Emerging Markets Conservative High Dividend Equities C
2015 iShares Core S&P 500 UCITS ETF
2014 Vanguard S&P 500 UCITS ETF
2013 iShares MSCI Europe Minimum Volatility
2012 Comgest Magellan C
2011 Add Value Fund
2010 Brand New Day Pensioenrekening
2009 Robeco Multi Market Obligatie 09/19
2008 Delta Deelnemingenfonds
2007 BNP Paribas Obam

 

WAT HOUDT HET OORDEEL IN?

F: ongelezen weggooien
Product waar u echt heel erg mee moet oppassen, want onze twijfels zijn zeer groot. Menig product dat ooit één enkel F’je behaalde resulteerde erin dat de deelnemers hun inleg kwijt zijn.

FF: gelezen weggooien
Ook bij nadere analyse houden we onze twijfels. Het product voegt niets toe en er zijn vaak veel betere alternatieven voorhanden. De verhouding tussen risico en rendement klopt niet. Wij zouden er geen geld insteken.

FFF: alleen als het u past
Een middelmatige score die past bij producten die weinig toegevoegde waarde bieden. Soms zijn de risico’s groot of de kosten relatief hoog.

FFFF: zeker het overwegen waard
Product om eens goed over na te denken of het bij uw doelstellingen en wensen past want het scoort op meerdere elementen goed. Wij vinden het interessant genoeg, kan dus een aanvulling zijn op bestaande beleggingen

FFFFF: aanrader
Een product dat zich echt onderscheidt van soortgelijke producten voor wat betreft rendement, transparantie en vaak ook kosten. Topper in zijn categorie.