14 maart 2013

Wat te doen met uw levenslooptegoed?

FiscAlert maart 2013 | jrg 19 nr 3 | p.27-29

sparen & beleggen

Wat te doen met uw levenslooptegoed?

Ooit hadden we de spaarloonregeling. Toen hadden we er ineens een levensloopregeling bij, die weer moest worden opgevolgd door de vitaliteitsregeling. En nu is alles afgeschaft. Maar wat moet u doen als u levenslooptegoed heeft opgebouwd?

Weet u nog? Op 1 januari 2006 werd de levensloopregeling ingevoerd, min of meer ter vervanging van de spaarloonregeling. Werknemers kregen hierdoor een nieuwe, fiscaal vriendelijke manier om bruto loon opzij te zetten waarmee ze — en dat was nieuw — in een later stadium bij hun werkgever vrije tijd zouden kunnen ‘kopen’ (in de vorm van zorgverlof, studie of een sabbatical bijvoorbeeld). Pas als de bedragen zouden zijn uitgekeerd — in de verlofperiode — zou er belasting over worden ingehouden. En, nog een voordeel, de gespaarde maar nog niet uitgekeerde bedragen vielen buiten box 3.
Hoewel bij uitstek bedoeld voor de lange termijn, was de regeling geen lang leven beschoren: per 2012 werd ze begraven. Alleen wie op 31 december 2011 aan levenslooptegoed 3.000 euro of meer had gespaard, mocht blijven doorsparen. Aanverwante voordeeltjes, zoals de interessante levensloopverlofkorting, verdwenen.

Opvolger
Er was voorzien in een opvolger, de ‘vitaliteitsregeling, een uitgeklede versie van de levensloopregeling die het opgebouwde levenslooptegoed zou ‘overnemen’. Helaas overleefde deze nieuwe belastingvrije spaarregeling de bezuinigingen niet. Met de beslissing om de vitaliteitsregeling niet in te voeren, moest er ook nagedacht worden over wat er met de opgebouwde levenslooptegoeden moest gebeuren. Besloten werd dat rekeningen met een saldo op 31 december 2011 van minder dan 3.000 euro automatisch in 2013 vrijvallen. In een douceurtje van overheidswege — wegens het ongemak, zullen we maar denken — is voorzien: 20 procent van de waarde van het levenslooptegoed op 31 december 2011 is vrijgesteld. Het restant is belast met het normale progressieve tarief.