07 april 2015

Wat te doen met uw levenslooptegoed?

FiscAlert april 2015 | jrg 21 nr 4 | p.26-28

sparen & beleggen

Wat te doen met uw levenslooptegoed?

Net als twee jaar geleden bestaat ook nu weer de mogelijkheid om 20 procent van uw levenslooptegoed belastingvrij te ontvangen. En net als toen is het nog maar de vraag of u dat moet doen.

De levensloopregeling, in 2006 ingevoerd om onbetaald verlof te faciliteren (en in de praktijk vaak gezien als een mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan), werd in 2012 alweer afgeschaft. Weliswaar zou de regeling aanvankelijk worden opgevolgd door het ‘vitaliteitssparen’, maar aangezien het staand beleid was (en is) om mensen langer aan het werk te houden, werd dat voorstel te elfder ure ingetrokken. Alleen mensen die op 31 december 2011 minimaal 3.000 euro aan levenslooptegoed hadden gespaard, zagen de levensloopregeling in min of meer ongewijzigde vorm verlengd tot en met 2021.
Intussen tracht de overheid de levensloopspaarders over te halen om het tegoed nu al uit te keren. Zo wil men voorkomen dat levensloopspaarders straks alsnog vervroegd het bijltje erbij neergooien. In 2013 kregen ze voor het eerst de mogelijkheid om het gehele tegoed ineens uit te keren en daarbij 20 procent van het op 31 december 2011 bestaande saldo belastingvrij te ontvangen. Dit jaar herhalen ze de ‘wisseltruc’. Hoewel nu het saldo op 31 december 2013 bepalend is, geldt net als twee jaar geleden de vraag: moet u het doen?