14 april 2021

Wist u dat…? (Speciaal voor spaarders)

FiscAlert april 2021 | jrg 27 nr 4 | p.24-25


sparen & beleggen

Wist u dat…?

SPECIAAL VOOR SPAARDERS

Handige weetjes en tips voor spaarders die u niet overal leest en waar dus ook niet iedereen van op de hoogte is.

In Nederland garandeert het depositogarantiestelsel banktegoeden van rekeninghouders van alle banken die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB). Als een bank niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, treedt het stelsel in werking. Per rekeninghouder en per bank zijn tegoeden tot € 100.000 gegarandeerd. Het aantal rekeningen dat u heeft, is dus niet van belang. Als de rekening op naam staat van twee of meer personen (de zogenaamde ‘en/of-rekening’) komt elk der rekeninghouders in aanmerking voor de volledige dekking.

Niet iedereen is zich ervan bewust dat je de totale waarde van de bank- en spaartegoeden (en beleggingen) op 1 januari 2020 moet aangeven in de aangifte inkomstenbelasting, dus ook het spaargeld dat in het buitenland staat geparkeerd. Het niet opgeven van buitenlands vermogen kan leiden tot torenhoge boetes!

De spaar- en andere (bank)tegoeden van uw minderjarige kinderen — ook al zijn de rekeningen geopend door een tante of grootouder — moet u optellen bij uw box 3-vermogen. Het box 1-inkomen van uw minderjarige kinderen hoeft u niet op te geven. Dat moet uw kind zelf doen (en dat resulteert vaak in een belastingteruggaaf, dus waarom niet?).

Heeft u een en/of-rekening met iemand die niet uw fiscaal partner is? Vul dan het hele saldo in en geef aan welk deel van u is volgens de werkelijke eigendomsverhouding. Heeft u bijvoorbeeld samen met uw moeder een en/of-rekening, maar is het geld volledig van uw moeder? Dan is alles bij haar belast.

Als we willen weten wat het werkelijke (netto)rendement op ons vermogen is, moeten we niet alleen de vermogensrendementsheffing meenemen, maar ook de inflatie. Een eenvoudig rekensommetje leert