07 december 2016

Zo haalt u meer uit uw spaargeld!

FiscAlert december 2016 | jrg 22 nr 10 | p.12-14

sparen & beleggen

Zo haalt u meer uit uw spaargeld!

Sparen levert niets meer op. Na aftrek van inflatie en vermogensrendementsheffing leveren we zelfs in. Daarom: 10 tips om het maximale uit uw spaargeld te wringen.

Nog nooit was de spaarrente zo laag, met dank aan de Europese Centrale Bank. Die probeert binnen de eurozone de consumptie op te schroeven, en daarmee economische groei en inflatie aan te jagen. Hun belangrijkste instrument is de depositorente, het tarief waartegen de banken hun kapitaal bij de ECB kunnen stallen. Maar de ECB wil dat geld niet hebben. Op dit moment is hun depositorente min 0,4 procent, met andere woorden: de banken moeten betálen om hun geld bij de ECB onder te brengen. Die kosten krijgt de consument direct of indirect voor z’n kiezen in de vorm van een lage — of geen — rentevergoeding.
Of de spaarrente daadwerkelijk negatief wordt, hangt onder meer af van eventuele verdere renteverlagingen van de ECB. De banken zijn er in elk geval klaar voor: ze hebben hun systemen aangepast zodat de spaarrekeningen ook negatieve rentes aan kunnen. Maar de Nederlandsche Bank (DNB) denkt dat er een ondergrens is, met name waar het de depositorentes betreft. Banken hebben namelijk stabiele financieringsbronnen nodig, waaronder uw spaargeld. Bij steeds lagere renteniveaus (of zelfs de dreiging van negatieve rente) wordt het voor mensen steeds aantrekkelijker geld in de oude sok te laten zitten. Geld dat de banken wel degelijk nodig hebben. Daarom zijn ze tot nu toe terughoudend gebleven met het verlagen van de depositorente. Mensen die geld lenen van de bank zijn daar de dupe van, want de debetrentes zijn nauwelijks met de spaarrentes meegedaald.
De huidige maximale depositorente voor een jaar bedraagt 0,9 procent (meting oktober 2016). Maar dan bent u wel uw geld een jaar kwijt. Tegelijk teert uw vermogen door de vermogensrendementsheffing in box 3 en de inflatie nog steeds in. Daarom hebben we 10 tips voor u om meer uit uw vermogen te halen.