Vraag & Antwoord

Dementie en geldzaken

Ik heb een even hypothetische als realistische vraag: stel dat ik als eerste overlijd en mijn vrouw in ons huis blijft wonen. Wat gebeurt er als ze dement wordt en opname in een verzorgingstehuis noodzakelijk is? Of andersom? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze zaken goed behartigd worden?