Vraag & Antwoord

Depositogarantiestelsel...

Graag zou ik aan de hand van een concreet voorbeeld van u willen vernemen hoe het depositogarantiestelsel in de praktijk nu precies werkt. Mijn vrouw en ikzelf hebben bij een bankinstelling een spaartegoed van € 200.000 op een rekening op onze beider namen (en/of). Als deze bankinstelling nu in de problemen komt, wat is dan de gedekte waarde? Is dit € 200.000, omdat er per rekeninghouder € 100.000 is gegarandeerd of slechts € 100.000?