Vraag & Antwoord

Depositogarantiestelsel - bankvergunning

In het artikel ‘Help, mijn spaargeld verdampt…’ schrijft u dat het mogelijk is per rekeninghouder per bank tot € 100.000 veilig te stallen. De garantie geldt toch niet per bank maar per bankvergunning?