Vraag & Antwoord

Garantie voor geld van BV

Ik heb een privé-beleggings-BV. Deze BV houdt ook een spaarrekening aan bij een bank. Geldt voor deze BV ook de garantie voor banktegoeden van € 100.000 per rekeninghouder op grond van het depositogarantiestelsel? De enige aandeelhouder van de BV ben ikzelf.