Vraag & Antwoord

Levensloop ruilen voor pensioen?

Als dga maak ik gebruik van de levensloopregeling. In het artikel ‘Wat te doen met uw levenslooptegoed?’ (FiscAlert april 2015, jrg 21 nr 4, p.26-28) ontbrak naar mijn idee de mogelijkheid om het tegoed aan te wenden voor verbetering van het ouderdomspensioen, waarmee de tegoeden dus ook nog hun dienst kunnen bewijzen ná 31 december 2021 (of, als die eerder is, de pensioendatum). Hoe zit dat?