Vraag & Antwoord

Levensloopregeling

Als ik het goed heb begrepen, blijft de levensloopregeling tot 2022 bestaan. Kan ik nu tot en met 2021 blijven storten en daarna in 2022 en eventueel de jaren erna het gespaarde kapitaal laten uitkeren? Of moet het levenslooppotje leeg zijn op 1 januari 2022?