Vraag & Antwoord

Levensloopregeling (2)

In de loop der tijd heb ik zo’n € 65.000 aan levenslooptegoed opgebouwd. Nu begrijp ik dat dit tegoed uiterlijk in 2021 moet worden openomen en dat alles wat dan nog niet is opgenomen in dat jaar zal worden belast. Wat kan ik dus het best doen: alles nu opnemen of spreiden over de periode tot en met 2021?