15 september 2021

AFM zet vraagtekens bij duurzaamheid 'groene' fondsen

Sinds maart gelden er nieuwe Europese regels die duurzaam beleggen transparanter moeten maken. Naar aanleiding daarvan deed AFM onderzoek bij Nederlandse fondsen. Daaruit blijkt dat 57% van de 1250 Nederlandse fondsen volgens de beheerder geen duurzame kenmerken heeft. Ook plaatst AFM vraagtekens bij de duurzaamheid van fondsen die volgens de fondsbeheerders wel duurzaam zijn. De informatie waaruit dit moet blijken laat namelijk vaak te wensen over (te algemeen, te weinig diepgang, geen concrete beschrijving van de duurzame doelstelling of geen concrete beschrijving van de ecologische of sociale kenmerken die het fonds wil promoten). Kortom pas als de informatievoorziening verbetert, kunnen we zien hoe duurzaam een fonds echt is. 

Lees ook ons artikel 'Duurzaam beleggen, zo doe je dat...'.