25 april 2022

Amsterdam Trade Bank failliet

De Amsterdam Trade Bank (onder andere handelend onder de naam FIBR) is failliet. De bank is een tak van de Russische Alfa-Bank. Door de sancties tegen Rusland ging het betaalsysteem op slot en kon de bank niet meer functioneren. Gelukkig voor de 23.000 gedupeerde spaarders bij deze bank is het Nederlandse Depositogarantiestelsel van toepassing omdat de bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) stond. Daardoor is maximaal € 100.000 per persoon gegarandeerd. Ook is er een aanvullende garantie tot maximaal € 500.000 voor geld dat tijdelijk wordt aangehouden in verband met de aan- en verkoop van een eigen woning. Afgelopen vrijdag liet DNB weten binnen 10 werkdagen een webportaal te openen op www.dnb.nl. Rekeninghouders kunnen via dat webportaal het rekeningnummer doorgeven waarop zij hun vergoeding willen ontvangen. Het totale door het depositogarantiestelsel gegarandeerde bedrag is ongeveer € 700 miljoen. Daarvoor zit voldoende in het depositogarantiefonds dat sinds 2016 door de banken in Nederland wordt opgebouwd. In het fonds zit € 3 miljard euro.

Meer informatie op www.dnb.nl. Alle rekeninghouders krijgen overigens ook per post bericht.