22 april 2021

BKR-registratie voor studieschulden?

Starters op de woningmarkt hebben steeds vaker een (hoge) studieschuld. Het aantal personen met een studieschuld is sinds begin 2015 toegenomen met 388.000, naar 1,4 miljoen in 2019. De gemiddelde studieschuld is ook opgelopen, van 12.400 euro in 2015 naar 13.700 euro in 2019. De maandelijkse aflossing van de studieschuld beperkt de financiële ruimte die een consument heeft voor woonlasten en overige uitgaven. Gezien de voorwaarden voor studieleningen en het doel heeft de wetgever bepaald dat deze minder zwaar wegen bij het bepalen van de maximale hypotheek. In de praktijk blijkt echter dat bij een deel van de consumenten hun studieschuld helemaal niet meegenomen wordt: 15% van de starters geeft de studieschuld niet op bij de hypotheekaanvraag. AFM pleit er in zijn jaarlijkse wetgevingsbrief daarom voor om de studieschulden bij het BKR te laten registreren.

Al eerder was het wel of niet registreren van studieschulden bij het BKR punt van discussie. Het verzwijgen van studieschulden werd bijvoorbeeld in 2013 al aangekaart door het BKR (zie ons nieuwsbericht). En bij het invoeren van het leenstelsel is door de minister beloofd dat studieschulden geen BKR-registratie zouden krijgen. Bovendien zijn de studieschulden bij het DUO geregistreerd en dus eenvoudig opvraagbaar. Het demissionaire kabinet heeft inmiddels aangegeven het advies van AFM niet op te volgen. Minister Van Engelshoven (OCW): "Het kabinet vindt het belangrijk dat lenen voor elke student toegankelijk blijft, zodat iedereen kan blijven studeren. Een BKR-registratie van de studieschuld kan een afschrikwekkende werking hebben. Dat gaan we dus niet doen."