19 februari 2021

Cryptovaluta gaan onder gegevensuitwisseling vallen

Om belastingontduiking te voorkomen, wisselen diverse landen informatie met elkaar uit. In de EU is dat geregeld in de administratieve samenwerkingsrichtlijn (DAC). In de loop der jaren is de hoeveelheid en soort informatie die wordt uitgewisseld steeds verder toegenomen. De lidstaten wisselen automatisch de inlichtingen uit over ingezetenen van de andere lidstaten inzake arbeidsinkomen, directiehonoraria, levensverzekeringsproducten, pensioenen en eigendom van en inkomsten uit onroerende zaken. Ook bankrekeninginformatie, rulinginformatie en de landenrapporten van multinationale entiteiten worden uitgewisseld. Verder is de toegang tot anti-witwasinlichtingen bij financiële instellingen geregeld en de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Gegevens over cryptovaluta zullen vanaf de volgende wijziging van de DAC worden uitgewisseld. Dat is te lezen in een brief aan de Tweede Kamer.