03 mei 2021

Lang niet iedereen spaarde meer tijdens coronacrisis

Uit cijfers van De Nederlandse Bank blijkt dat huishoudens 2,5 keer meer spaarden sinds het uitbreken van de coronacrisis. Tussen maart 2020 en februari 2021 werd er € 46 miljard gestald bij banken. Rabobank onderzocht onder Nederlanders tussen de 20 en 70 jaar hoe wijdverspreid deze toename van het spaargeld in Nederland is. Daarbij gaf 35% aan dat het spaargeld inderdaad toegenomen is. Bij 36% bleef het spaargeld gelijk en bij 22% nam het juist af. De resterende 7% gaf geen antwoord. Met name bij hogere inkomens nam het spaargeld toe. Een veelgenoemde reden is de lagere uitgaven. Maar dat geldt niet voor iedereen: bij 70% stegen de huishouduitgaven of bleven ze gelijk. Opvallend is daarnaast dat het aandeel Nederlanders dat niet of nauwelijks een buffer heeft gelijk is gebleven. Kortom: niet iedereen heeft meer kunnen sparen.

Spaart u ook (meer)? Pas dan op voor negatieve rente! Zie ons nieuwsbericht 'Negatieve rentestorm op komst'.