20 mei 2020

Maximale rente kredieten tijdelijk verlaagd

Minister Hoekstra van Financiën verlaagt binnenkort het maximale rentepercentage op kopen op afbetaling of roodstaan. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De maximale rente op krediet daalt van 14 naar 10 procent. Het gaat voorlopig om een tijdelijke verlaging, mede om mensen tijdens de coronacrisis beter te beschermen. Wie tussen de vermoedelijke ingangsdatum van 1 augustus en het einde van het jaar zo’n krediet ontvangt, heeft profijt van de lagere rente. In een brief aan de Tweede Kamer legt Hoekstra uit dat hij gaat onderzoeken of hij de verlaging later definitief kan doorvoeren. De minister baseert de verlaging mede op een notitie van het Nibud.

Wij vinden dat de verlaging definitief moet worden. Je moet de consument beschermen tegen dit soort woekerrentes.