28 april 2021

Negatieve rentestorm op komst

Steeds meer banken gaan over tot het rekenen van een negatieve rente over (spaar)saldi vanaf € 100.000. Per 1 juli verlagen niet alleen ING, maar ook de andere grootbanken, namelijk de Volksbank (SNS, RegioBank en ASN Bank) en ABN Amro het grensbedrag voor negatieve rente. Soms geldt dat bedrag per rekening, maar het zou ons niet verbazen als alle banken op den duur naar het totaalsaldo gaan kijken. Ergens wel begrijpelijk, want ze moeten zelf ook rente betalen over geld dat ze bij de Europese Centrale Bank (ECB) onderbrengen. Maar leuk is anders.

Een overzicht van de rente per 1 juli bij de vier grootbanken:

bank grensbedrag rente over saldo onder grensbedrag negatieve rente over saldo boven grensbedrag
ANB Amro* 150.000 0% 0,5%
ING 100.000 0% 0,5%
Rabobank 100.000 0,01% 0,5%
Volksbank 100.000 0-0,01% 0,5%

*alle betaal en spaarrekeningen opgeteld

Het is verstandig bij meerdere banken rekeningen aan te houden. En aangezien sommige banken al nieuwe klanten weigeren, is het raadzaam om hiermee niet te lang te wachten. Overigens worden voor het maximumsaldo rekeningen van BV's en privépersonen niet samengeteld.