13 oktober 2020

Nieuw: collectief schuld regelen

Mensen met problematische schulden hebben gemiddeld vijftien schuldeisers op het moment dat ze een schuldregeling aangaan. Gemiddeld duurt het 55 weken voordat er met alle schuldeisers een akkoord is. Het initiatief collectief schuld regelen waar onder andere de NVVK bij betrokken is, moet dat proces aanzienlijk versnellen. Ruim 80 gemeenten zijn inmiddels aangesloten. Doordat in het nieuwe systeem vooraf afspraken zijn gemaakt tussen gemeente en schuldeisers kunnen mensen met grote schulden straks in één keer een betalingsregeling treffen. Een proef in Den Haag leidde in ieder geval tot goede resultaten.