23 december 2021

Ook compensatie woekerrente bij SNS en RegioBank

De Volksbank gaat particuliere klanten van SNS en RegioBank compenseren die gedurende de looptijd teveel rente hebben betaald op hun doorlopend consumptief krediet. Zij hebben hiervoor een voorziening getroffen van € 15 miljoen. Aanleiding zijn uitspraken van het financiële klachteninstituut Kifid (zie ook onze eerdere nieuwsberichten over compensatie van woekerrente bij andere banken). In de aankomende tijd zal de Volksbank in overleg met de Consumentenbond de compensatieregeling uitwerken. Klanten van SNS of RegioBank die in aanmerking komen voor compensatie, krijgen in het eerste kwartaal van 2022 meer informatie en hoeven op dit moment geen actie te ondernemen.

Meer informatie op www.snsbank.nl en www.regiobank.nl