30 januari 2023

Spaarrente stijgt verder

Vanaf 16 februari verhoogt de Rabobank als eerste grootbank de rente van 0,25% naar 0,5%. De kans is groot dat meer grootbanken zullen volgen. Bij kleinere banken ligt de rente overigens al hoger. Op een rekening zonder beperkende voorwaarden is het volgens www.spaarinformatie.nl mogelijk om tot 1% rente te krijgen. Laat geen geld liggen. De verschillen in renteaanpassingen tussen banken kunnen fors zijn. U doet er daarom goed aan uw spaarrekening(en) regelmatig kritisch tegen het licht te houden. Dat levert vaak meer op dan u denkt! 

Check altijd bij De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) of de spaarbank waar u uw geld wilt onderbrengen onder hun toezicht staat. Leg nooit méér in dan het maximaal door het depositogarantiestelsel gegarandeerde bedrag (€ 100.000 per rekeninghouder per bank, dus € 200.000 bij een en/of-rekening). Een uitzondering geldt in beginsel voor de 4 ‘systeembanken’: ABN Amro, ING, Rabobank en Volksbank. Zij zullen in de regel altijd door de overheid worden gesteund.