09 september 2019

Spaartaks op de schop: goed nieuws voor spaarders

Graag op de site bericht over spaartaks iets aanpassen: De huidige belastingheffing in box 3 is met name voor spaarders al jaren te hoog. Dat besef is nu ook eindelijk in Den Haag doorgedrongen. U moet nog wel even geduld hebben. Het stelsel gaat namelijk vanaf 2022 op de schop. Vanaf 2022 wordt er voor de belastingheffing in box 3 gekeken naar wat u echt aan vermogen heeft. En dat is goed nieuws voor spaarders, maar minder goed nieuws voor beleggers. Spaarders gaan namelijk, bij de huidige rentestand, veel minder belasting over hun vermogen betalen. Wie enkel spaargeld heeft, betaalt bij een rente van 0,09% namelijk over € 440.000 per saldo geen belasting. Aan de andere kant gaan mensen die beleggen, en dan met name wie dat doet met geleend geld, juist meer belasting betalen. Het kabinet is namelijk nog niet afgestapt van het idee dat de maatregelen budgettair neutraal moeten zijn. De plannen op een rij:

  • In het nieuwe systeem wordt eerst gekeken naar hoeveel bezittingen (vóór aftrek van schulden) iemand heeft. Wie minder dan € 30.846 heeft betaalt sowieso geen belasting in box 3.
  • Bij wie meer dan € 30.846 heeft, wordt vervolgens het vermogen (inclusief genoemde € 30.846 en inclusief de schulden) opgedeeld in drie categorieën: spaargeld, beleggingen en schulden. Elke categorie heeft zijn eigen forfaitaire rendement dat jaarlijks wordt aangepast. Bij spaargeld moet u daarbij op dit moment denken aan 0,09%, bij beleggingen aan 5,33% en bij schulden aan -3,03%. 
  • Van het op die manier berekende totale forfaitaire rendement wordt de eerste € 400 niet belast.
  • Over het resterende forfaitaire rendement wordt 33% in plaats van de huidige 30% belasting geheven.

Nog niet alle details zijn uitgewerkt. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel waarin dat gebeurt voor de zomer van 2020 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. 

Door de maatregelen gaan circa 1,35 miljoen mensen straks helemaal geen belasting meer betalen in box 3. Nu betalen 2,9 miljoen mensen belasting in box 3. Meer informatie op www.rijksoverheid.nlHervorming box 3