21 november 2022

'Veel mensen met box 3-spaarvermogen laten geld liggen'

Bijna de helft van alle mensen met box 3-spaarvermogen laten geld liggen, dat blijkt uit onderzoek van de Bond voor Belastingbetalers. In 44% van de gevallen is het rechtsherstel als gevolg van het arrest van de Hoge Raad niet helemaal optimaal. De Bond voor Belastingbetalers heeft een speciale tool ontwikkelt waarmee u tegen betaling van € 25 kunt controleren of een andere verdeling nog extra geld oplevert.

U kunt gratis op www.belastingdienst.nl zelf alternatieve verdelingen proberen en zo checken of er nog extra geld te verdienen valt. Log in en geef aan dat u uw aangifte wilt wijzigen. Als het niets oplevert, kunt u deze daarna gewoon verwijderen. Uw ingediende aangifte blijft behouden.

LET OP: De verdeling mag alleen worden herzien, zolang één van beide aanslagen nog niet onherroepelijk is. Een aanslag is nog niet onherroepelijk als u nog bezwaar kunt maken (of beroep kunt aantekenen tegen een uitspraak op een bezwaarschrift). Aanpassen van de verdeling kan dus in de regel alleen gedurende 6 weken na dagtekening van de laatste aanslag.