04 februari 2019

Zzp'ers pas op voor leningen met woekerrente!

Minister van Financiën Hoekstra wil nog geen maatregelen nemen tegen de woekerrentes die Scandinavische kredietverstrekkers rekenen aan zzp'ers. Dat zegt hij in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer. In Nederland is alléén voor consumentenkrediet wettelijk een maximale rente vastgesteld van 14% per jaar. Voor de rente op leningen aan zzp'ers geldt geen maximum. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de kredieten die hij afsluit, aldus de minister. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een gedragscode ontwikkeld ten behoeve van kredietverlening aan zzp’ers en mkb’ers. Deze is op 1 juli 2018 in werking getreden. Hoekstra vindt het nog te vroeg om te concluderen dat zelfregulering niet werkt en geeft aan op dit moment geen nadere maatregelen te nemen.

In onze rubriek Op de deurmat van januari 2019 waarschuwden wij voor deze kredieten. Ze kregen van ons slechts 1 F'je: ongelezen weggooien.